Kledingbank Houten

Recht op hulp Kledingbank?

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor hulp van de Kledingbank, adviseren wij om contact op te nemen met 1 van de onderstaande instanties:

Regels Kledingbank Houten

 • De Kledingbank Houten verstrekt kleding uitsluitend aan personen die in de gemeente Houten wonen (dit zijn de plaatsen: Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal)
 • Alleen met een verwijsbrief van 1 van de samenwerkende instanties heeft u recht op hulp van de Kledingbank.
 • Met de verwijsbrief (geen kopie!) kunt u zich op dinsdag en donderdag van 10.00 t/m 12.00 uur als cliënt laten inschrijven. Deze inschrijving heeft een geldigheid datum.
 • Indien u kunt aantonen dat u niet op de aangegeven tijden kunt komen voor inschrijving mag u mailen om in overleg buiten deze uren een afspraak te maken.
 • Tijdens schoolvakanties is het niet mogelijk om u in te schrijven. Wel kunt u na inschrijving kleding halen.
 • Openingstijden voor het halen van kleding met pasje zijn op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 t/m 15.00 uur.
 • Per half jaar heeft u recht op 3 setjes kleding per persoon.
 • Volwassenen en Kinderen vanaf 12 jaar dienen aanwezig te zijn bij de inschrijving voor de Kledingbank en een geldig ID-bewijs bij zich te hebben. (uitzonderingen in overleg)
 • U dient de Nederlandse taal te begrijpen en redelijk te kunnen spreken. Indien dit niet het geval is dient u zelf voor een tolk te zorgen die Nederlands verstaat en spreekt.
 • Bij de Kledingbank behandelen wij iedereen met respect. Bedreigingen, non-verbaal en verbaal geweld, seksuele intimidatie en discriminatie in welke vorm dan ook, word op geen enkele wijze getolereerd.
 • De Kledingbank behoudt zich het recht voor om toegang tot de Kledingbank te ontzeggen aan cliënten die deze regels niet na leven.

Sociaal loket